Η τελική κατάταξη των ομάδων(Θέσεις 9-17)

9.Sin dream
10.Diamonds by army gate
11.Δωριείτες
12.Villanova
13.Fake Warriors by Σταυρός
14.ΟΕΕ
15.Villagers
16.Ηρακλής Μαριτσών
17.XXSPORTS B.C